Vakuumkorvforpackning

Vakuumförpackning av livsmedel är det starkaste systemet för att täcka det från att förstöra. Den sista vägen används både av producenter och även av hushåll. Du kan skilja tillbehör för vakuumförpackningar, till exempel vakuumförpackningsmaskiner, som tätt förseglar föremålen i en plastpåse eller i tanken till det sist avsedda. Dessa enheter är svetsade på sidorna av påsen medan de tar bort luft från insidan av förpackningen.

Livsmedelsprodukter förpackade på detta sätt, till exempel mejeriprodukter, kött, korv, fisk eller delikatessprodukter, kan ofta lagras längre, medan de bibehåller den typiska fuktigheten, konsistensen, smaken och tillsatsen, och samtidigt skyddas mot inträngning av luft, bakterier eller mögel.På grund av driftsstrategin kan två typer av förpackningsmaskiner skiljas: kammare och icke-kammare (remsa.En kammarförpackningsmaskin är en skål i vilken påsen stängs tillsammans med artikeln. Dess unika nackdel är att reglera längden på luftsugningstiden, tack vare vilken förpackningsprocessens repeterbarhet gäller, och möjligheten att justera vakuumnivån, vilket är betydande vid förpackning av bra produkter. Fördelen är också möjligheten att använda betydligt billiga PA / PE-väskor under produktionen, vilket reducerar kostnaderna avsevärt. Kammarförpackningsmaskiner kan vara ytterligare funktioner, t.ex. fyllning av gasförpackningar. Till förfogandet finns det ett viktigt urval av kammarförpackningsmaskiner, som går för dess lämpliga val, beroende på antalet förpackade produkter, deras metoder och storlek. De ägnar sig främst åt livsmedelsbearbetning, gastronomi och handel.I kammarlösa förpackningsmaskiner anses påsen med produkten monterad inuti, och inuti, på tätningsstången, placeras änden på påsen och pressas ner med höljet. För sådan förpackning accepteras påsar eller folie. räfflad som tack vare den präglade strukturen tillåter sug av luft. Remsomslag tillåter förpackning av produkter med ovanliga former, t.ex. mycket lång korv. Nackdelen är dessutom en mycket lägre köpkostnad än kammarförpackningsmaskiner, och nackdelen är lägre prestanda och bredare driftskostnader på grund av användningen av dyrare förpackningar. Uppgifterna är särskilt för den genomsnittliga gastronomin och hushållen.