Utveckling av it applikationer

Varje ägare är ansvarig för att ge den anställde säkra arbetsförhållanden, och och att informera honom om hotande faror och risker som gäller för tillhandahållande av positioner vid en viss position. Herren måste tillhandahålla explosionsskyddande och brandbekämpning och säkerhet.

En typisk apparat som används i området för att höja nivån på brandsäkerhet och explosionsskydd är akustiska sirener, även kända som hörbara. De bör ge tydliga och stora akustiska varningar som talar om övergående risker, det vill säga en förändring av enhetens status.Ett komplett utbud av andra typer av akustisk utrustning finns på hemmamarknaden. Ansvarig är buzzers, multi-tone sirener, pip och gongs. Apparaten kan vara elektrisk eller manuell. De flesta enkla modeller finns i inbyggda grupper. De har olika storlek, form och ljudintensitet.Elektroniska inbyggda buzzrar, som kan organiseras i öppningar ca 22,5 mm i storlek, används mycket. Apparaten kännetecknas av brusintensitet i intervallet cirka 80 dB. Uppgifterna är för arbete även i extremt farliga miljöförhållanden.Multi tonen siren har en 8, 16 eller 32 olika toner samt statuslampan, vilket gör det möjligt att markera varningssignal.Sounders är alltid organiserade i arbetets mening. Huvudsakligen i längre industrianläggningar, där risken för explosion eller brand är mycket snabbare än på konstiga platser. Signalanordningar har sig från elementen i det alarmerande systemet för den kommunikativa faran.