Sobiborski zieleniec landskap ocksa dess sallsyntheter

Sobiborski Landscape Square klagar över att något ska godkännas, och taunts i sitt område kan orsaka en mängd eufori för oss alla. Detta grönska breddar sig i den orientaliska enheten i Łęczycko-Włodawskie sjödistrikt, och hånen i dess avdelning är en möjlighet för alla som bryr sig om att ge en drink till bilden av de mest charmiga sjöarna också i de grenade geriljasetterna. Sobiborski Landscape Park är också en extremt charmig betydelse för de varelser som engagerar sig i ekosfären och skyddet av oregelbundna varelser. I cirkeln av det nuvarande grönska minns han den privata platsen för träsksköldpaddan, inte ibland kräftdjur av sofistikerade däggdjursarter. Tack vare den nuvarande Sobiborski Landscape Garden blir ett sällsynt område på grund av dess inhemska vegetation, och peregreringen efter dess lokaler kan visas för alla naturälskare genom en färgstark känsla. Vem vill utforska det nuvarande torget, kan nuet ses lämpligt på promenad längs de lokala skolvägarna. Fantastiskt undersöker fenomenalt "Stulno" -utbildningsvägen, inkluderad i det unika av de extremt legendariska vandringsvägarna inom ramen för detta torg.