Slott i sanok glitter av forntida kompositioner

I området för en riktigt tilltalande stad, som Sanok existerar, är det inte kraftfullt att klaga på att lämna viktiga monument. Denna ofattbara landsomfattande såddbädd bekräftar sig av misstag med de traditionella nätverkets rika anachronismer, medan den lokala skyskrapan är anmärkningsvärt fascinerande. Vad är den nuvarande stugan värd att fördela försumliga förmaningstillgångar under allusionen kring Sanok?Huset i Sanok är därför en bisarr rest av ögonblicken med bakåtstridighet, som uppstod i stället för ett defensivt slott i klimatet i Kazimierz Przeastny. I gryningen av det sextonde århundradet överlevde huset expanderat, så det antog strategin för humanistiska hyreshus. Under det sjuttonde och artonde århundradet ökade glidbanan igen, efter att erövringens trimester avmonterades den nuvarande hyttens partikel av österrikarna. I dag är tröstet från slottkullen renässansbyggnaden, som är hela styrkan hos Basic Museum. För att beundra rikedomen i resterna av tidigare staket är den nuvarande rättspraxis uppenbar och behandlar den marginella garantin för herrgården och dess flyktingar med antediluviansk form. Suma gör en stark passage, inklusive museumbågar som har trängts i slottstaket. Den som under expeditionen runt Sanok är galen för att övervinna gårdens omvälvningar och märker en lysande samling av reliker om tolkningen av helgen, också av Zdzisław Beksiński, borde definitivt besöka denna fästning.