Skogsbrander skydd

Moderna ATEX-installationerPollination av luft med damm (huvudsakligen av trävaror, pulverfärg eller fint kol är säker på att leva betydligt farligt i resultat, ofta på grund av en mycket snabb explosionsrisk. Enligt forskning är naturligtvis mycket svår uppmärksamhet på små pollenkorn de vanligaste orsakerna till explosionen. Källan för pollenantändning kan inte bara vara öppen eld, men också en liten elektrisk gnista, mekanisk gnist eller elektrostatisk strömning. För att skydda mot explosion, använd moderna ATEX-installationer. Lyckligtvis finns det fler och fler professionella företag på den närmaste marknaden som orsakar högkvalitativa installationer till ett extremt högt pris tack vare varför det inte borde finnas några stora problem med att hitta rätt professionella.

Säkra ventilations- och dammsugsystemTill insamlingssystem ventilation och damm när de var extremt stark, använda en speciell SSAW, utsug (mycket i perspektiv av självbärande armar och huvar som ligger så nära som möjligt frågan om föroreningar. Det bör också komma ihåg att alla dammklyftor alltid avlägsnas noggrant, så att damm också kan förhindras att sätta sig på nytt. Den fullständiga och systematiska tömningen av dammbehållare spelar en viktig roll. När det gäller dammsugning på hallens golv är det värt att använda speciella industriella dammsugare. Professionella ATEX-installationer måste också vara ordentligt jordade och, viktigast av allt, kan de inte ackumulera elektrostatiska laddningar genom vilka de kan slå gnistan. Kanalkanaler kräver att det existerar nödvändigtvis att vi hade en väggtjocklek på 2 till 3 mm.

Professionella fans och filterI dagens ventilations- och dammsugningssystem som riskerar explosion är det värt att använda fläktar och filter med tillräckligt explosionsskydd, vilket är bra med det mest olika ATEX-direktivet. Explosionsbeständiga filter ska innehålla speciella explosionspaneler. Beroende på behoven kan de vara en eller flera gånger. Under påverkan av dammexplosion i bygg ATEX, inte flash membranbrott, släppa alla explosiva gaser direkt till atmosfären, så att filtren inte kommer att skadas. Potentiellt explosiva installationer ska också vara utrustade med ett professionellt gnistsläckningssystem och i dagens brandsläckningssystem i själva anläggningen. Fortfarande på eventuella kanaler, som produceras i filtret, bör klaffen ge feedback till väl förhindra överföring av flamman i samma anläggning som en följd av utbrottet av farliga dammfilter.

ExplosionsskyddModerna explosionsundertryckningssystem är för närvarande de mest effektiva och regelbundna metoderna för att skydda olika anordningar mot effekterna av en explosion. Explosionsskyddssystem baseras huvudsakligen på en specifik HRD-cylinder, infraröda sensorer och tryck och ett professionellt kontrollcenter. En viktig uppgift för systemet är att genast erkänna explosionen i sin grundfas. Därefter injiceras ett speciellt dämpmedel, vars verkan är att begränsa den farliga explosionen. Moderna ATEX-installationer förefaller extremt nära reaktionstiden. Från det ögonblick som det upptäcker hotet om en explosion, kan den bara passera en tusenedel av en sekund till sin fulla undertryckande.