Masurian siurpresis wolf s bastion

För fans av berättelser fastnar den masuriska busken av förnekelse med en färgglad gren av resan. Således palatsens totala land plus resten av loppet av II Universal Fight. En av de viktigaste nuvarande är Wolf Fort, som under åren 1941 - 1944 uppfyllde betydelsen av Adolf Hitlers grundläggande bostad.Det konglomerat som nämns till idag kan orsaka en övermänsklig påtryckning av turister, även om den nuvarande, som har motstått vår ordning endast är en otvungen rest av den förebyggande staden som orsakades här fram till 1944. Nära baksidan av striden i Wilcze-fortets område mottogs cirka 200 slott, där cirka 2 000 jag kunde leva. Refuges och baracker, det kombinerade värme- och kraftverket och tågstationen - det hela gjorde Wolf Bastion till en karakteristisk destination. Fram till idag intensifierar minnet av detta linjära kvarter effektiviteten på uppfinningen av sagor, även allmänna, som planerar att titta på det underordnade fältet med ett enastående, men klibbig, kupp på Adolf Hitler. Han behandlar det bosatta mönstret attraktivt om de mest aktuella frågorna knutna till vargens Lair och om de roller som har dykt upp i modern tid. Tack vare detta är marsjen runt Wolf Fort inte bara en fin saga utan också permanent utbildning av scenerna.