Manuell transport av farliga amnen

Drycker från vanligt förekommande tillbehör för transport och dosering av lös material är skruvmatare, även kallade transportörer. Vi hittar dem i nästan alla växter som producerar torra blandningar, men inte bara. De platser där matare hittar sin ansökan är långt borta och det är omöjligt att lista dem alla.

En skruvmatare är en anordning som ger olika typer av damm att transportera, mycket begränsat till korn med hög granulering. Tack vare användningen är de väldigt stora. Dessutom är den extra fördelen med detta tillvägagångssätt det faktum att transporten av dessa dammar också kan utföras i stil, när det också är från vilken vinkel som helst.

Det finns en uppdelning av skruvtransportörer för rör- och tågtransportörer. De viktigaste är mer hållbara och - vad går in - högre prestanda. När det gäller tågtransportörerna är deras exceptionella fördel det faktum att de tillåter bänkarna att komma in i transportören, vilket är den tid då formar behövs när vi behöver styra transportsättet.

Vid konstruktion av skruvtransportörer blir den till första timmeffektivitet. Korrekt utvalda material och specifik konstruktion garanterar lång livslängd och tillförlitlighet, även med framgång i hanteringen av tunga slipmedel.

Det är viktigt att skruvtransportörerna oftast görs tillsammans med användarens riktlinjer. Särskilt viktigt är anordningens längd och storlek, men också placeringen av inloppet och utloppet och bestämningen av lutningsvinkeln. Ofta drivs förstärkta matarversioner på grund av rätternas arbete under särskilt svåra förhållanden.

Ett intressant intervall är de områden där mataren kan användas. Det är också viktigt att hitta dem i betonganläggningar, nära värmeugnar såväl som i livsmedelsindustrin. Mycket ofta erhålls en av dem under bearbetning av korn, till exempel för att leta efter det eller över rengöringen. Ormmatarna är också angelägna om uppfödare som blandar och direkt torrmatar till djur när de används.