Ledarens sjalvbedomning

De polska bestämmelserna anger uppgifter som tagits från skattebefrielsen för inköp av en termisk hd-skrivare med finansiell posttjänst. Den här hjälpen inkluderar en återbetalning på 90% av inköpspriset, men det får inte överstiga 700 PLN. Samtidigt, om entreprenören köper flera enheter, beräknas det befintliga lånet för alla för sig, men inte för allmänheten. Hur det lättnad för inköp av kassaregister är lönsamt och går för att spara mycket pengar.

Det är värt att utnyttja detta alternativ. Det finns alltid några regler för egendom bland sådan lättnad. De ingick i lagen om skatt på material och tjänster.Den första grunden är behovet av att anmäla sig till Skatteverket om antalet kassaregister som ska associeras med registrering av omsättning och det belopp som ska betalas. Dessutom är det också den adress där pengarna kommer att användas. Man bör komma ihåg att en sådan begäran bör återlämnas innan kontantutbetalningen börjar.En annan sanning är nödvändigheten att behålla de tilldelade datumen, där skattebetalaren ska installera och börja använda de deklarerade kassaregisterna.Dessutom måste detta kassaskåp uppfylla de tekniska kraven i momslagen. Förutom angivna funktioner. Det måste till exempel aktivera säker dataöverföring till extern media. Kassaapparater kontrolleras tekniskt innan de lämnar in en ansökan om ersättning för kvitto.Den nya regeln gäller för personer som tas bort från moms. Sådana personer måste dessutom, för att erhålla återbetalning för inköp av ett kassaregister, lämna in en separat ansökan som innehåller exakta uppgifter om skattebetalaren. Till exempel i ett sådant projekt behöver fixas för- och efternamn, adress, skatteidentifieringsnummer och bankkonto, som kan skickas direkt till ersättning för inköp av sådana pengar. Den period då ett sådant återbetalning ska göras är 25 dagar från det att skattebetalaren lämnat in en ytterligare ansökan.Sammanfattningsvis är det värt att tänka på ovan nämnda högprinciper. Efter genomförandet bör koncessionen för inköp av kassa beviljas.