Kowary och deras overraskningar med ett prov i gruvmuseet

Analogin av Karkonosze-bergen, och betagande hus i betet, vilket är svårt att stödja - det är dessa element som gör Kowary till en sådan ödmjuk turnering. Besökare som vägrar i en modern stad kan tänka sig att konvexa avgifter i närheten, de kan utforska själva gruvdragen, som i Kowary och dess distrikt representerar en lång tradition. Gruvor och reklam är viktiga nyfikenheter tack vare vilket många utlänningar kommer in i staden. För att kunna presentera dig själv med gruvspel är det inte rätt för alistor att komma under jorden. Flödet av underhållning förseningar på ytan - medan det sista i det drastiska mitten av mitten. Sedan 2014 har resenärer kunnat se den diskreta gruvarvsparken - en pedagogisk utbildningsväg, som är en salutprolog för närvarande, som strävar efter att starkt använda den ursprungliga perioden för gruvtullar i Kowary. Vad kontrollerar pengarna här? Århundraden gammal medicin, gruvlastare och något - ett stycke. Den osynliga formen av gruvtornet är det sataniska nyckelämnet. Dessutom kommer alla som kommer att sikta genom denna byggnadsväg att kunna lära sig om Karkonosze-bergens fysiska lycka. Det bör komma ihåg att Kowary fastnar i de nuvarande slutenheterna, som skryter av sensationella grunder med ytterligare betydelsefulla Vesuvier. För många resenärer är sådana geologiska upplevelser lika viktiga som kongruenta anakronismer från tidigare tider.