Kassapris 2017

Spirulin Plus

Alla skattebetalare som krävs för att registrera försäljning av varor, medan tjänster som använder kassaregistret är helt bekanta med den aktuella, hur många detaljerade villkor inom utrustningens besittning måste också uppfyllas. Ett av dessa villkor är att genomföra en periodisk teknisk granskning av kassan. Så vad täcker det också när ska det köras? Vad är skattekassan och teknisk granskning? Om det nedan.

I enlighet med lagen om mervärdesskatt måste kassaapparater genomgå periodiska tekniska inspektioner. Efter detta datum har denna period förlängts. Denna översyn bygger på god service. Före 1 december 2008 var tekniska inspektioner av kassaregister begränsade till ett år. I minne av gällande lagbestämmelser bör kassaapparater vara anpassade till teknisk inspektion vartannat år efter skattningen eller från denna granskning. Framgångsrikt om skattebetalaren inte lyckas lämna ett sådant uttalande att han skulle bli föremål för sanktioner. Jag talar här om bland annat möjligheten att ålägga en skattebetalare böter för ett skattebrott, eftersom kvaliteten på att inte lämna in kassan till en periodisk granskning används som felaktig bokföring. Denna motivering kommer från produkten 61 § 3 i strafflagen.Det verkar som frågan är vars ansvar tänker på att göra en sådan översyn? Självklart tillhör det faktum att det är modernt att tillhöra skattskyldigheten och inte till tjänsten. Novitus delio-kassarägaren bör underrätta tjänsten om sådana behov vid det kombinerade datumet för granskningen. Å andra sidan en kassatekniker tillsammans med § 31 para. Fyra beslut om kassaregister bör utföra en obligatorisk teknisk granskning av kassan inom fem dagar efter anmälan.Skattebetalaren bör också komma ihåg att underlåtenhet att uppfylla tidsfristen för den obligatoriska granskningen av kassaregistret resulterar i nödvändigheten av att returnera rabatten för sitt köp. Skattebetalarna är föremål för sådana påföljder som inom tre år från början av registreringen av försäljningen av varor / tjänster inte har skapat ett kassaapparat för teknisk visning av lämplig tjänst inom arbetstiden.Sammanfattningsvis är det värt att erinra om att användaren är ansvarig för att uppfylla granskningsfristen.