It och telekommunikationssystem

Genom den ständigt förbättrade globaliseringen och internationaliseringen av alla manifestationer av social existens börjar det anpassa individuella produkter till våra marknader där de avser att sälja funktioner. Dessa metoder används i nästan alla branscher, men i synnerhet inom branschen och IT-segmentet. I framgången för många tekniska produkter är denna anpassning baserad på mjukvarans placering.

Det är då ett urval av aktiviteter som är för viktiga för att anpassa en viss produkt till specifika på en given marknad. Först och främst är det byggt på studien av den så kallade lokala versionen av programvaran genom att översätta alla fraser, och ändå bygga separat dokumentation, bra för ett land. Ofta, förutom de vanliga översättningsförfarandena, finns det ett behov av att införa specialsystem: metrisk och dating, som kommer att vara ihop med den rätta grunden för en given marknad.Processen, som ofta markeras med symbolen L10n, minskar både för att skapa en separat version av webbplatsen för en viss tjänst för att inkludera dess popularitet för medborgare i nya länder. Det finns nya funktioner som är extremt nödvändiga, främst i samband med etableringen av ett stort företag på olika marknader. För att de ska kunna lämnas och göras i ett rättvist system måste de observera ett antal faktorer, inklusive men inte begränsade till enskilda fraser som används i ett visst område och till och med utvalda dialekter. Korrekt genomförda förfaranden kommer inte bara att öka tillgängligheten av tjänsten, men kommer också att leda till bilden av företaget.