Hdmi mikroskop

För de som inte uppskattar med skattekontoret via ett kassaapparat kommer servicebroschyren inte att få högre erkännande. De som bestämmer sig för att bli mervärdesskatt, eller erbjuda produkter och tjänster som ser dem som ett kassaregister utan mervärdesskatt kommer dock att bära en sådan bok på rätt plats. Du måste komma ihåg att förlusten av kassaserviceboken skulle ha dåliga konsekvenser för investeraren. De kommer emellertid att vara särskilt viktiga när en affärsman försöker dölja en sådan möjlighet både före serviceföretaget och när för skattekontoret.

Serviceboken är nödvändig eftersom den översätter register över varje typ av inspektioner och reparationer. Det är nu baserat på uppgifterna från webbplatsen att skattekontorets företrädare kan bestämma om affärsmannen har bokfört korrekt eller inte ännu. Så om han går med i förlusten eller förstörelsen av servicebroschyren, tveka inte att meddela kontoret om denna olycka. Det sparas inte bara för att redovisa det faktum att boken har gått förlorad, utan också för att tillhandahålla den sista som erhållits. De skyldigheter som en företagare bör ha i denna form slutar inte alltid där.

Det är dessutom viktigt att omedelbart efter rapportering av förlusten till kontoret ringa kassaföretaget ett nytt filter som utför tjänsten och granskningen av kassaregistret. Hennes representant kommer att ge oss en kopia. Det är värt att notera att sådant arbete krävs för att utfärda en säkerhetskopia av broschyren. Men om du har nya tjänsteföretag på flera år måste du vara medveten om att ett duplikatbroschyr kan orsaka brister. Så håll detta register på ett sådant sätt att det alltid kommer ut på en viss plats, du får inte ta det, eller där inte alla har tillgång till det.

Om en representant för skattekontoret finner att det finns några oegentligheter i duplikatet, kan du åtminstone se behovet av att returnera den rabatt som beviljats ​​för köp av ett kassaapparat. Dessutom, om företagaren har beslutat att räkna med titeln som mervärdesskattebetalare, kan det efter en sådan olycka hända att han kommer att behöva ge upp denna typ av journalföring.