Halsa och sakerhet och medicinska undersokningar

Sexuologen - den första fallen på hans kontor är vanligtvis utsatt för en stressig händelse, men att skjuta upp beslutet att besöka att han har en förödande effekt. Många kvinnor som byter till en sjukdom som är kopplad till sexlivet väntar på råd från läkare i tid, ofta utskjuter även många år. Det finns ingen seriös lösning då, om inte tillräckligt att det inte löser problemet, kan det dessutom leda till eskalering av dysfunktion. På området för sexualitet mottas därför alla aspekter som hör samman med den anställdes fysiska sfäriska sexualitet, men det aktuella fältet handlar också om frågor om den mänskliga psyken och emotionaliteten. Sexologer i en storstad (som Krakow finns nästan omedelbart, allt du behöver göra är att söka ett språk i sökmotorn. Sexuella dysfunktioner, invändningar mot ens egen orientering eller fysiska identitet eller kampar som är relaterade till dess acceptans från ett socialt miljökort är de vanligaste bekymmerna hos patienter som kommunicerar med en sexolog. Obehag kombinerat med komplikationer relaterade till intimt liv har en djupt stark betoning på frekvent existens, och vi får inte underskatta de symptom som stör oss.

EcoSlim

Trots allvarligheten av kön i media, skämmer gruppen av människor fortfarande öppet till punkter som är kopplade till separat sexualitet. Av den anledningen är många människor tysta på grund av de många lögnerna, felaktigheter, stereotyper och missuppfattningar om sex och sexualitet. Mötet med en sexolog avslöjar därför möjligheten att möta de mest akuta problemen som är kända och garanterar deras gynnsamma lösning. Det är inte meningsfullt för någon specialisering av en viss sexolog (dvs samma psykiater, gynekolog eller internist före startbesöket, du måste sluta psykologiskt för att ge en detaljerad intervju. Dess karaktär är den mest universella förståelsen av en specialist på de frågor som berör oss, med hänsyn till vissa biologiska, medicinska, psykologiska och sociala aspekter. En tillförlitlig sexolog bör ställa frågor om hälsotillståndet, det psykologiska välbefinnandet, förflutna och nya intima relationer, sexuell läggning och könsidentifiering, sexuell utveckling, syn på kön och tidigare erfarenheter i den moderna frågan.

Du bör inse att som patient har du en skyldighet skulle förvänta sig av en sexolog observera dina sexuella rättigheter, som förväntas ur läkaren: förståelse, sympatiska behandlingen av person kultur, opartiskhet utsikter, godkännande av huvudet och sexuell identitet, respektera gränserna för intimitet psykofysisk och ge begripliga för dig information. Nästa steg i diagnos är en sex terapeut efter intervjun kommer att vara en studie som gjorts av somatiska specialistområden med anknytning (dvs. När det gäller bröllop gynekolog eller urolog vid män, men det är också möjligt psykologisk undersökning, räknar med något lämpligt frågeformulär eller test. Seksuolog kan också hänvisa till föreslå skapandet av biokemiska och hormonella blod, mätning av glukos och kolesterol, eller östrogen eller progesteron och testosteron. Vi måste svara på att sexuella önskningar passar in i gruppen av fysiologiska behov, och deras tillfredsställelse är en av de nödvändiga faktorerna som ger livet mening.