Foretagsutvecklingssubventioner

Hela staben hos polska marknadsanalytiker och toppledare funderar på hur man kan förbättra deras namn så att de kan konkurrera med nära västerländska motsvarigheter. Det är inte villigt att hitta en bra lösning på detta ämne. Varje år förlorar polska företag och företag skyhöga pengar i produkten av efterföljande förlorade anbud för viktiga investeringar.

Cideval PrimeCideval Prime - Det bästa valet för bantning!

Om denna tanke skulle kunna förändras, skulle vi få chansen att få pengar som, pumpade in i dess ekonomi, en gång gav den rätt stimulans för utveckling. Samtidigt tenderar västerländska företag att vinna dessa anbud. Polack uppstår från den sista graden ekonomiska förluster, till exempel i produkten av investeringar i system som inte kan göras senare.Uppenbarligen är utvecklingen framöver att bli den så kallade integrerat styrsystem. Idag är kraften hos många varumärken inte kopplade i en persons händer, och hela kommittéer, det finns också föreningar av människor. Beslutsprocessen förlängs avsevärt i vinsten. Ofta fattas beslut under säsongen när det är klart för sent nu.Problemet märks av den polska regeringen, som föreslås följa det noggrant. Det rekommenderas att inrätta en särskild kommission för att hantera enkel analys för att eliminera onödig byråkrati som uppstår på väggen för ett effektivt beslutsfattande.Polen har det högsta antalet tjänstemän i den europeiska gruppen per person. För närvarande bör vi ta en modell från Tyskland, som för fem år sedan antog ett antal lagar som handlade om att spela med alltför byråkrati. Tack vare det faktum att färre och färre tjänstemän fanns tillgängliga började staten spara. Det tack vare det faktum att de inte längre var tvungna att välja sin månadslön. Och tjänstemän - särskilt de på den sista statliga nivån - tjänar mer.Till denna dag accepterar några av dem med den tyska staten hur mycket de avgångsvederlag som betalats, vilket de antog var för låga.