Explosionsriskbedomningsbok

ATEX-direktivet (Atmosphères Explosibles, även kallat direktiv 94/9 / EG, är definitivt Europeiska unionen, som definierar de väsentliga kraven för produkter som är placerade för genomförande i explosionsfarliga atmosfärer. Det finns en stor majoritet av maskiner och verktyg som används i kolgruvor för metan- och kolstoftxplosionsriskerna, och ATEX-direktivet gäller verktyg och skyddssystem för användning i explosionsfarliga områden. De nya säkerhetsbestämmelserna i vissa EU-länder delades också in i varandra, vilket var ett stort hinder för friheten att utbyta varor mellan medlemsländerna.Av detta skäl skapades ett förenande ATEX-direktiv som förenade de befintliga bestämmelserna och definitivt underlättade omsättning av material i den europeiska överenskommelsen. Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 100a i Romfördraget är den viktigaste punkten i ATEX-direktivet att garantera fri rörlighet för varor som garanterar hög explosionsskyddsnivå. När det gäller apparater som är avsedda för arbete i explosionshotade områden, utfärda Europaparlamentet och Europeiska unionen den 23 mars 1994 ATEX-direktivet 94/9 / EG, som genomfördes den 1 juli 2003. Dessutom antogs direktiv 1999/92 / EG ATEX137 (även kallat ATEX USERS den 16 december 1999, som i serien hänvisar till minimikraven för säkerhet i miljöer där det finns risk för explosiv atmosfär. ATEX-direktivet 94/9 / EG började träda i kraft den 1 juli 2003 och ersatte tidigare direktiv 76/117 / EEG och 79/196 / EEG.

CE-märkning (fr Conformité EuropéenneCertifieringsorganets identifikationsnummerExekveringssymbolexplosionsgruppenhetskategorityp av explosionsskyddexplosiv undergrupptemperaturklass

Vi rekommenderar Atex träning