Den skattemassiga skrivaren skriver inte ut

För energin i finansministeriets förordning av den 28 november 2008 måste varje finansiellt kassaregister och skattesättare ha den nödvändiga tekniska inspektionen vartannat år. Ägaren av kassaregistret, som misslyckas med att slutföra denna formalitet, straffas. Den första konsekvensen är skattekontorets efterfrågan på återbetalning av skattelättnader och lagstadgat intresse som uppkommer från det att överträdelsen begicks. Den andra sanktionen är ett mandat som kan vara upp till 500 zlotys. Det är värt att nämna att användaren är synlig för att hålla datumet för granskningen, då måste han tänka på datumet för kontrollen.Vad kontrollerar en servicetekniker precis?

Tja, namnet "teknisk granskning" i texten i kassaregister är något vilseledande. Varför? Eftersom kontrollen endast gäller ämnena i kassan, som betalar för registrering av omsättning, ställs in. Servicen söker inte efter fel som kan komma in i hela kassaregistret, istället förbinder jag mig med ovanstående delar och deras komponenter, vars felaktiga liv kan påverka felaktig beräkning av den skatt som ska betalas.

Vilka är kostnaderna för att granska kassan?För en överblick över hela kassa, tillsammans med någon part ger vanligen från 100 till 300 zloty.

Hur lång tid tar denna översyn?Översynen lever i genomförandet av cirka en timme, högst två timmar, beroende på den centrala delen av servicetekniker. Vi behöver förmodligen inte ta våra pengar till tjänsten, i stället kan vi begära att vuxna för denna teknik kommer till ett känt företag, det är sist som en extra tjänst, vilket innebär att vi betalar extra avgifter. Det är värt att erinra om att endast den servicetekniker som är inloggad i tjänstearbetet är behörig att utföra inspektionen. Därefter är uppgifterna att varje tjänst som utförs av servicetekniker bör ingå i servicearbetet. Anmälningar måste också vara läsbara, bekräftas av underskrift av företagets anställd och stämplas med förseglingen.Att komma ihåg om dessa förfaranden är oerhört viktigt eftersom kurser i detta beslut inte är stora, och tiden för den tekniska granskningen varar inte länge.