Cellmassedispenser

Celldispenser används i projektet för tätt stängande dammtankar som tar under olika tryck från atmosfärstryck. Celldispenser tillåter tömning av tankar utan dekomprimering. Villkoret för användning av celldispenser är en temperatur som inte överstiger 200 ° C och ingen agressivitet för damm.

FunktionsprincipenPrincipen för cellutmataren är helt enkel. Damm från tanken faller genom inloppsöppningen och överförs sedan i celler med vingar på byttrumman. Dispensrar kan finnas i många andra typer. Det kan finnas en annan inlopps- och utloppsöppningsstorlek, och också olika arbetseffektivitet, som testas i m3 per timme. Under beställningsperioden måste du ange dispenserbeteckningen och visa vad dammtemperaturen är.

DC-cellutmatareEn drink från dispensertyperna är DC-cellutmataren. Det skrevs med forskning om konstant dosering av lösa och finkorniga material. I synnerhet är de: spannmål, spannmål, peppar, pulvermjölk, kryddor, socker, salt, filtervätskor, etc. Enheten används oftast som en del av teknisk utrustning i förpackning, vägning, dosering och pneumatiska transportlinjer.

summeringEn av utrustningspunkterna för celldispenser kan vara elektriska lådor med en växelriktare. Tack vare dem kommer det att vara rikt att välja dispenserns kapacitet för en viss produktionsgrupp. Rostfritt eller kolstål används för att tillverka enheten. Modeller tillverkade av syrabeständiga material uppfyller alla hygienkrav och kan med framgång användas i industrin, i modern tid ofta i den kemiska industrin.