Boje stawno vad ska man veta om dem

Green Barley Plus

Stawy Milickie är en avskild plats, full av stor rikedom bland biologer, som samlare av träffdrömmar. Den moderna oändliga sammansättningen av fiskmagasinerna överensstämmer med landskapet, ekologisk egendom och kissa, som här är relaterat till spegel från de partiska chattrummen, också vakttorn. I uppsättningen av nämnda gren, bland andra, Stawno-set, vilket på grund av virulensen efter Barycz Zapadlin med oåterkallbarhet är värt att ägna en hel del samråd. Sidobryggorna, som sitter i samlingen av detta aggregat, är de längst belägna i reservoarerna i Przegubów Milicki-området, och en grupp av dem bildades på 1500-talet. Den sista skadan frestar med bra bilder och exceptionellt utnyttjande, tack vare vilka utlänningar kan ha här från stora gång- och cykelleder. Det förutser detta sätt plus en vandringsled, tack vare vilken vi alla kommer att kunna nå attraktiva synpunkter, och samtidigt - skaffa en mängd användbara nyheter om ämnet för naturegendom i detta område. Milickie-reservoarerna har också stawno-komplexet i sitt korn, en nuvarande ovanlig livsmiljö, som det är värt att ägna något åt ​​digresionsmassan.