Biljordning

Uppgiften med elektrostatisk jordning är att minska risken för explosion av brandfarliga ämnen, att få ett hopp av elektrostatisk gnista. Oftast vänder det sig mot transport och behandling av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning kan ha en ny form. De enklaste och minst komplexa modellerna består av en jordklämma och en tråd. Mer avancerade och tekniskt avancerade är utrustade med en skyddande jordningsordning som gör det möjligt att dosera eller transportera produkten när jorden är korrekt ansluten.

Elektrostatisk jordning är vanligtvis användbar vid lastning eller lossning av tåg- och vägtankfartyg, tankar, fat, sk stora påsar eller delar av processinstallationer.

Påfyllning eller tömning av behållare med olika innehåll (t.ex. behållare med pulver, granulat, vätskor kan orsaka farliga elektrostatiska laddningar. Källan till deras skapande kan vara antingen blandning, pumpning eller sprutning av brandfarliga ämnen. Elektriska laddningar uppstår genom kontakt eller separering av enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning kommer att begränsas av de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. Effekten av enkel och plötslig kontakt med marken eller ett oladdat problem kan resultera i en kortströmspuls som kan läsas i gnisthuden.Att inte ta hand om gnistutsläppet kan antända gas- och luftblandningen, vilket innebär en explosion eller en stor explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.